חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 

סקירת ספרים

אורו של מקדש - עולם המחשבה של המקדש / הרב מנחם מקובר                                     ח
איזהו מקומן - אוצר ציונים, הערות ומראי מקומות דף על דף לפי סדר הגפ"ת
                                                              על כל מסכת מנחות / הרב יהודה אריה פרידלס              כב
אל הר המור / יצחק שפירא ויוסף פלאי                                                                  ו
אמרות שמואל - הערות הארות וביאורי סוגיות בענייני קודשים / הרב שמואל הכהן רוזובסקי          ח
בחסד יבנה / הרב דוד הלל וינר                                                                           ז
ביאור הרלב"ג לתורה - ויקרא חלק א'                                                                    ז
בלבבי משכן אבנה / הרב משה אודס                                                                                          יג
בניין אריאל יאיר - ענייני מקדש וקודשיו / הרב נתנאל אריה                                             ח
בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית / ד"ר זהר עמר                                                                   טו
דרישת ציון / הרב צבי הירש קלישר                                                                      ז
דרך חכמה, והוא פירוש וביאור על ספר משנה תורה סדר קודשים, חלק א /
                                                                                הרב שמריהו יוסף חיים קניבסקי                    טז
דרך שער העליון - קרבן העוף כשער לעולם הקודש / הרב רא"ם הכהן                                            יד
הדר העולם / הרב איתן שנדורפי                                                                         ד
ואתה תחזה, חלקים ג-ד, על ספר עבודה וקרבנות / הרב אביגדור אלבום                                         טז
וביום צום כיפור יחתמון / הרב אמנון בזק                                                                                 יא
ועשו לי מקדש / הרב זלמן מנחם קורן                                                                                       יד
זבחי שלמים – פירוש על תפילת ימים נוראים וסדר העבודה של יום הכיפורים / ר' משה קורדובירו    כח
חידושי הגר"א על המשניות עם פירוש אור אליהו / הרב אוריאל שלמוני                                         כד
חידושי הגר"מ והגרי"ד                                                                                   ג
יאיר נתיבות על מסכת תמיד, ובשדה אפרים בעניין שמירת המקדש                                      י
ידי משה - זבחים ומנחות / הרב משה יוסף בוצ'קובסקי                                                ב
יסוד המזבח, לביאור מונחים בענייני המקדש והקורבנות / הרב איתיאל בר-לוי                         ט
כנסת הראשונים / הרב מרדכי אילן                                                                      ט
מהר שלם - עיוני תנ"ך ומקדש / הרב שלמה מן ההר                                                                     יז
מנחה וזבח - עיונים בסוגיות יסוד בסדר קודשים / הרב דניאל וולף                                                כו
מנחה טהורה / הרב דניאל וולף                                                                                                יט
מנחת אברהם / הרב אברהם נח גרבוז                                                                    י
מנורת זהב טהור / הרב ישראל אריאל                                                                                        יח
מסכת מדות - שינויי נוסח לפרקי ג, ד, ה / פרופ' אשר זליג קאופמן                                               יט
מקדש מלך / הרב צבי פסח פראנק                                                                      ה
משנת תורה, פירוש הלכתי על פרשיות התורה על פי שיטת הרמב"ם ומקורותיו,
   ויקרא-צו / רפאל מנחם שלמה זלמן שלנגר                                                            ז
סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים                                       כה
ספר הקטורת / ד"ר זהר עמר                                                                                                    טו
ספר חנוכת הבית, בענייני המקדש וקדשיו הנוהגים בפני הבית / הרב אברהם חנך קוטנר                ז
עבד המלך - מאמר בענייני ציצית ותכלת / הרב יהודה ראק                                              ח
עצומו של יום - עיון בסדר עבודת יום הכפורים ובדרכי הכפרה בו / אברהם ישראל שריר                   יא
עת לחננה - בירורי הלכה בענייני בניין המקדש וחידוש עבודת הקרבנות ועלייה להר הבית
   בזמן הזה / הרב יצחק שטרן                                                                                                 כו
קדשי יהושע / הרב אליהו יהושע געלדצעלהר                                                            ז
קומו ונעלה / הרב יהודה שביב                                                                         ח
שיבת ציון - הלכות טהרת אבות - דיני טומאת שרץ ונבלה / הרב יוסף דוב לובאן                            כט
שיעורי הגרי"ד - קונטרס עבודת יום הכיפורים / הרב יוסף דב סולובייצ'יק                                       יא
שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות / הרב אהרן ליכטנשטיין                                         א
שיעורי עיון התלמוד, קדשים חלק א' / רבא אבא ברמן                                                  ז
שלטי גיבורים / ר' אברהם הרופא                                                                                            ב, כ
שער המקדש / הרב דוד בן שמעון                                                                                            יט
שערי דעת, כללים ויסודות בסדר טהרות על פי דברי הראשונים והאחרונים / הרב שלמה פלדמן        ח
שערי היכל - מסכת יומא / הרב עזריה אריאל                                                                               יב
שערי היכל - מסכת זבחים / הרב עזריה אריאל                                                                            כא
שפת אמת על הש"ס / הרב יהודה אריה ליב מגור                                                                           י
שפת אמת על התורה / הרב יהודה אריה ליב מגור                                                                          י
תוספתא מבוארת - מסכת זבחים / הרב בנימין הכהן לנדאו                                                           כא
[קובץ] תורת הקרבנות – עניני מסכת זבחים אליבא דהלכתא, כרך ב / כולל ישיבת "בית הלל"            כז
לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט

עמותת צור ישועתי (ע"ר)

 
  • בניית בתי כנסת ומוסדות תורה בכרמי צור
  • מרכז תורני ללימודי המקדש
  • הוצאת ספרים וכתבי עת בנושא המקדש

צור קשר

 
kolelb@gmail.com
 
 
 
כרמי צור 9040000
 
לייבסיטי - בניית אתרים